1º Concurso de fagot AFOGAL

1º Concurso de fagot AFOGAL

 

A Asociación de Fagotistas e Oboístas de Galicia ten o pracer de anunciar o I Concurso AFOGAL 2019 para fagotistas.

Esta nova actividade realizarase anualmente coincidindo coa celebración dos Congresos. O concurso será alternante, comezando este ano polo fagot. Correspondéndolle ao ano seguinte participar aos oboístas e así sucesivamente nas celebracións vindeiras.

 

Lista definitiva de admitidos para o I Concurso de fagot AFOGAL

Categoría J. Weissenborn:
1- Folgueiras Louzao, Manuel Luis
2- Redondo Romero, Daniela
3- Sánchez Veiga, Daniela Haiwen
4- Vilanova Dadín, Leo

Categoría L. Milde
1- Díaz Traves, Nicolás
2- Fernández Arias, Anxo
3- Losada Burgo, María
4- Seoane Sesar, Diego

– Calquera reclamación deberá facerse enviando a través do correo infoafogal@gmail.com
– Esta NON será a orde definitiva dos participantes no concurso, a orde coñecerase no mesmo momento que empece o concurso mediante un sorteo.
– Os horarios tanto do Concurso como do Congreso coñeceranse ao longo desta semna.
– E os horarios coa pianista e a cellista coñeceranse o 7 de marzo.

 

BASES

1. CATEGORÍAS

O concurso estará aberto a todos os socios de AFOGAL e dividirase en dúas categorías:

                            Categoría J. Weisserborn: Para os nacidos a partir do 1 de xaneiro do ano 2004

                            Categoría L. Milde: Para os nacidos o 31 de decembro de 2003 ou antes.

2. LUGAR E DATAS DE CELEBRACIÓN

O concurso terá lugar os días 16 e 17 de marzo no auditorio do Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes de Lugo situado na Ronda Músico Xosé Castiñeira, nº 5, 27002, Lugo; e a final da Categoría L. Milde no Círculo das Artes de Lugo situado na Praza Maior, nº 23, 27001, Lugo.

CALENDARIO:

 • 22 de febreiro: Data límite de inscrición.
 • 25 de febreiro: Publicación da lista provisional de admitidos.
 • 1 de marzo: Publicación da lista definitiva de admitidos.
 • 4 de marzo: Data límite de presentación do xustificante bancario da inscrición.
 • 15 e 16 de marzo: Ensaios co pianista e cellista acompañantes.
 • 16 de marzo: Ronda preliminar do concurso da Categoría L. Milde.
 • 16 de marzo: Concurso da categoría J. Weissenborn.
 • 17 de marzo: Final da Categoría L. Milde. (Círculo das Artes de Lugo)

3. FASES E REPERTORIO

O acto de presentación do concurso e a recepción dos participantes terá lugar no Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes de Lugo o sábado 16 de marzo, coincidindo co inicio do congreso.

O día anterior, venres 15 de marzo, terán a oportunidade de ensaiar  a obra clásica co pianista e a obra barroca co cellista os/as candidatos/as que así o soliciten previamente a través do correo electrónico infoafogal@gmail.com . Os horarios dos ensaios serán determinados con anterioridade e postos en coñecemento dos participantes o día da publicación da lista definitiva de admitidos a través da web da asociación. www.afogal.org .

CATEGORÍA J. WEISSENBORN

1ª OBRA, unha obra barroca a escoller entre:

 • L. Merci, Sonata en Sol menor Op. 3 nº 4.
 • J. Besozzi, Sonata en Si bemol Maior. (1º e 2º movemento)
 • B. Marcello, Sonata en Mi menor. (1º, 3º e 4º movemento)  

Esta obra será acompañada con violoncello.

2ª OBRA, unha obra a escoller entre:

 • J. Weissenborn, Capriccio para fagot e piano Op.14.
 • G. Raphaël, Berceuse para fagot e piano.
 • P. Lantier, Danse Bouffonne para fagot e piano.
 • E. de Coriolis, Petite Pièce en Mi menor para fagot e piano.

Esta obra será acompañada con piano.

CATEGORÍA L. MILDE

PRESELECCIÓN

Esta fase consistirá na elaboración dun vídeo dunha duración máxima de 3 minutos dunha obra/movemento/fragmento de libre elección para enviala antes da data límite de inscrición (22 de febreiro) a través da formulario de inscrición da web: www.afogal.org ou a través do correo electrónico: infoafogal@gmail.com.

RONDA PRELIMINAR

1ª OBRA, unha obra de libre elección a escoller entre:

 • Obra para fagot só.
 • Un estudio de concerto (para fagot só).

2ª OBRA, unha obra barroca a escoller entre:

 • A. VivaldiSonata en La menor RV 44 (Orixinal para violonchelo e continuo). (1º, 2º e 4º movemento)
 • G. P. TelemannSonata en Fa menor para fagot e continuo, TWV 41:f1. (1º, 2º e 4º movemento)
 • M. Corrette, Les Delices de la Solitude, Sonata No. 1 en Re menor  para fagot e continuo.

Esta obra será acompañada con violoncello.

3ª OBRA, unha obra a escoller entre:

 • W. A. Mozart, Concerto en Si bemol Maior para fagot e orquestra Kv. 191 (1º e 2º movemento sen cadencias).
 • C. M. von Weber, Concerto en Fa Maior para fagot e orquestra Op. 75 (1º e 2º movemento).

Esta obra será acompañada con piano.

FINAL

 • J. DuránSuite para fagot e piano (2015).

Esta obra será acompañada con piano.

AFOGAL e o propio compositor proporcionan a obra directamente e gratuitamente. Pódese solicitar a través do correo electrónico: infoafogal@gmail.com ou www.juanduran.gal/contacto .

4. INSCRICIÓNS E LUGAR DE PRESENTACIÓN

As inscricións poderán realizarse a través de dúas vías:

 • A web oficial de AFOGAL,  www.afogal.org , dentro do apartado “1º Concurso de fagot AFOGAL” onde se deberá cubrir a solicitude de inscrición; e no caso da categoría L. Milde, adxuntar unha copia da partitura de libre elección e o vídeo de preselección.
 • Ou enviando a documentación ao correo electrónico de AFOGAL, infoafogal@gmail.com , a documentación constará da inscrición, que podes descargar aquí, debidamente cumprimentada e firmada; e no caso da categoría L. Milde, adxuntar unha copia da partitura de libre elección e o vídeo de preselección. 

Data límite de presentación: 22 de febreiro.

Para os/as que sexan finalmente seleccionados, deberán realizar un ingreso de 10€ se se presentan na categoría J. Weisserborn; ou 20€ na categoría L. Milde en concepto de dereitos de inscrición, especificando como concepto: Inscrición Concurso AFOGAL 2019 e o “nome do participante”; na seguinte conta:

Caixa Rural Galega: ES31 3070 0047 9262 2640 1724

Posteriormente enviarase o xustificante bancario ao correo electrónico infoafogal@gmail.com .

Data límite de presentación do xustificante bancario da inscrición: 4 de marzo.

Esta cantidade non será reembolsable no caso de non asistir ao concurso.

Notificarase aos interesados por correo electrónico a admisión das súas solicitudes.

 

5. PREMIOS

 • Categoría J. Weisserborn:

Primeiro premio:    

  • Concerto de solista cunha agrupación bandística u orquestal
  • Un cheque regalo de 250 € para a adquisición de produtos musicais a repartir nas seguintes tendas patrocinadoras do concurso:

Ritmo Minucias

Valero-Reeds

  • 5 Lingüetas rematadas para estudantes Puchol-Reeds

Segundo premio:

  • Un cheque regalo de 100 € para a adquisición de produtos musicais na seguinte tenda patrocinadora do concurso:

Ritmo Minucias

  • 3 Lingüetas rematada para estudantes Puchol-Reeds

 

 • Categoría L. Milde:

Primeiro premio:

  • Concerto de solista cunha agrupación bandística u orquestal
  • Un cheque regalo de 600 € para a adquisición de produtos musicais a repartir nas seguintes tendas patrocinadoras do concurso:

Zasmusic

Musical Pontevedra

  • 10 Lingüetas rematadas para profesionais Puchol-Reeds

Segundo premio:

  • Un cheque regalo de 300 € para a adquisición de produtos musicais a repartir nas seguintes tendas patrocinadoras do concurso:

Opera Prima

Berthelot

  • 5 Lingüetas rematadas para profesionais Puchol-Reeds

 

6. DISPOSICIÓNS FINAIS

Todas as fases do concurso estarán abertas ao público. A organización resérvase o dereito de modificar calquera dos apartados destas bases por causa xustificada.

Así mesmo, todos os participantes, nas súas distintas intervencións, ceden todos os dereitos de imaxe e autorizan a que se empreguen nos diferentes medios de comunicación imaxes ou vídeos das actividades de AFOGAL nas que participe, os cales sempre serán usados con carácter informativo e divulgativo. Coa súa inscrición, os participantes aceptan o contido das presentes bases.

Podes descargar de aquí o documento de cesión de imaxes e adxuntalo no formulario de inscrición.

7. PATROCINADORES e COLABORADORES

 

Este concurso poderase levar a cabo gracias aos seguintes patrocinadores e colaboradores: